27 Haziran 2011 Pazartesi

aheste

ca nım hiç bir şey yap mak is te mi yor...

ya vaş ya vaş yü rü yüp, ya vaş ya vaş ko nu şa sım, bir çay bah çe sin de o tu rup gün ler ce hiç bir şey yap ma dan ge le ni gi de ni iz le ye sim var. boş boş de niz e bak mak da o lur.

e ve gi din ce dvd'ye bir film ko yup kol tu ğa u zan ma ha ya liy le ak şa mı e di yo rum.

2 yorum:

  1. O hayal aynen bende de var şuan saat 18.15 ve 21'de çıkacağım:((

    YanıtlaSil
  2. ta mam o za man, ay nen böy le yap!
    çok zevkliymiş böyle yazmak.

    YanıtlaSil